Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 44
Năm 2021 : 7.639
 • VÕ THỊ XUÂN PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399613210
  • Email:
   vtxphuong.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0915824313
  • Email:
   ntnhanh.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Vương Ái Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0794602629
  • Email:
   vaquyen.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thùy Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0766772402
  • Email:
   tttanh.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành ngày 01.9.2008

 • Phan Thị Hồng Hơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0772583700
  • Email:
   phhon.ninhhoa@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0978731691
  • Email:
   lthngoc.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Khả Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0987323889
  • Email:
   nkai.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào trường 10/01/2017

 • Võ Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0398858305
  • Email:
   vtmlinh.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ chuyên môn 4-5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905837932
  • Email:
   tttmy.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978093599
  • Email:
   dtnbich.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào trường ngày 10/1/2017

 • Huỳnh Xuân Trà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0968874783
  • Email:
   hxtra.mnnda.nh@khanhhoa.edu.vn
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.